top of page

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“), obsažených v tomto formuláři firmou BivaQ s.r.o. (dále jen "správce") se sídlem Nádražní 308, Otice, 74781, Česká Republika, IČ: 05972680 (příp. jeho zaměstnanci) pro níže uvedené účely.

1) Účely:

 

a) Z důvodu plnění právní povinnosti

- pro účely, kdy zákon vyžaduje některé údaje zpracovávat a uchovávat

- pro účetní a fakturační účely

- serverové, webové, cloudové, IT služby

- důvody reklamace, storna akcí

 

b) Z důvodu plnění smlouvy o akci a prohlášení účastníka

- uzavření smlouvy o akci
- komunikace s účastníky (korespondence, emaily)
- vízové, pohraniční a celní účely
- zřízení služeb u 3. strany (ubytování, doprava, vstupy, permity)
- pojištění účastníka
- k zajištění bezpečnosti a plynulého průběhu výpravy z důvodů politické situace, přírodních živlů či náboženských

  situací atp.
- zhodnocení schopností a zkušeností (kompetentností a zdravotního stavu) účastníka pro účast na zájezdu
- pro členství ve spolku
BivaQ s.r.o. se sídlem Nádražní 308, Otice, 74781, Česká

  Republika, IČ: 05972680

 

c) Z důvodu oprávněného zájmu

- marketingová komunikace (zasílání newsletterů)

- cookies

- věrnostní program

2) Které osobní údaje o Tobě zpracováváme?

 

a) Jméno a příjmení

b) Datum narození

c) Kontaktní adresa

d) Email

e) Telefonní číslo

f) Informace o Tvých zkušenostech spojených s akcí

g) V případě nutnosti informace spojené s celními a devizovými předpisy

h) Cookies

 

3) Komu Tvoje osobní údaje poskytneme?

 

Tvoje osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, ale z níže uvedených důvodů jsou zpracovávány i dalšími subjekty:

a) Z důvodu plnění smlouvy a zajišťování některých činností a služeb, které nám poskytují subjekty dle bodu 1) b) této smlouvy, jsou informace poskytovány těmto subjektům:

- poskytovatelé ubytovacích služeb

- poskytovatelé dopravních služeb

- poskytovatelé jiných služeb spojených s akcí

- našemu spolku BivaQ s.r.o. se sídlem Nádražní 308, Otice, 74781, Česká Republika, IČ: 05972680

Informace jsou poskytovány v minimální možné míře.

 

​b) Dále poskytujeme informace z důvodu plnění právní povinnosti těmto službám:

- serverové, webové, cloudové, IT služby

- účetní služby

c) Dále poskytujeme informace z důvodu oprávněného zájmu následujícím službám. Zde poskytujeme pouze jméno a email!

- komunikační služby

- gmail

- mailchimp

 

4) Tvoje práva

 

a) Jsem si vědom/a svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to,

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po nás informaci, jaké Tvoje osobní údaje zpracováváme

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- vznést námitky. Viz bod č. 5)

Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem "Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou", kterou připravila Evropská komise.

5) Námitky

 

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

http://www.uoou.cz/

6) Doba uchovávání údajů

 

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu (pokud zákonná povinnost nestanovuje jinak).

 

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Odesláním nezávazné přihlášky volbou odkazu Chci jet! prohlašuje každý zájemce, že je seznámen s GDPR a souhlasí se zpracováním osobních údajů.

 

7) Údaje o správci

 

BivaQ adventure gang  je obchodní značka, která identifikuje prodejní místo, za kterým stojí zakladatel a provozovatel:

Cestovní agentura

BivaQ s.r.o.

Nádražní 308, Otice, 74781

Ičo: 05972680

info@bivaq.cz

Tel.: +420 776 111 257

Tento web www.bivaq.cz je prodejní místo, které provozuje firma BivaQ s.r.o. v zastoupení provozovatele Michala Krysty, který umožňuje nabízet a prodávat průvodcovské služby jak provozovatele, tak i dalších průvodců.

Obchodní podmínky  I FAQ I GDPR

bottom of page